Není naděje, zbývá láska …

Společnost pro mukopolysacharidosu je dobrovolným charitativním sdružením rodin dětí,
které jsou nemocné smrtelnou nemocí MUKOPOLYSACHARIDOSOU (MPS).

Pomozte nemocným dětem žít a zemřít doma!

Mukopolysacharidosa znamená pro většinu dětí smrt v pozdním dětském nebo mladém dospělém věku.

Jedná se o vrozené metabolické onemocnění s mimořádně obtížným průběhem, které přináší těžké zkoušky pro nemocné dítě a pečující rodinu.

Zahrňte nás do Vaší charitativní činnosti.

Pomozte nám pomáhat, dětem, které už šanci na život nemají i dětem, které ji díky novým lékům možná mají.

Společnost pro MPS Vám děkuje za jakoukoliv pomoc a podporu.