Pomoc jednotlivým rodinám

VÝSTAVAPODPORA OBČENSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM A NADAČNÍHO FONDU DOBRÝ ANDĚL

Na podzim 2013 se intenzivně věnujeme potřebám jednotlivých rodin, nákupu pomůcek, zdravotnických prostředků, které ulehčují život nemocným dětem.

Velmi si vážíme podpory a pomoci občanského sdružení Život dětem, které nám v roce 2013 věnovalo na pomůcky a rehabilitační pobyt rodin Společnosti částku 1 080 000,- Kč. Stejně tak si vážíme podpory a vynikající práce při podpoře rodin s nemocnými a postiženými dětmi, kterou od tohoto roku úspěšně rozvíjí nadační fond Dobrý Anděl. Podporu dobrých andělů získalo v tomto roce 9 rodin s dětmi nemocnými mukopolysacharidosou.

CC