Dárci

 • Život dětem, o.s. Praha
  Charitativní občanské sdružení pomáhající dětem nemocným, zdravotně postižením. Od roku 2012 věnuje dětem s mukopolysacharidosou významnou podporu v podobě příspěvku na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pořadatel pravidelné sbírkové aktivity “Srdce pro děti”, Vánočních koncertů (v roce 2012 v FTV Prima) a dalších aktivit. Více na www.zivotdetem.cz
 • Česká spořitelna, a.s.
  Hlavní partner Společnosti pro léta 2004 a 2005, kdy tento bankovní dům věnoval velkorysou částku na hrazení nákladů jednotlivých projektů
 • RWE – Transgas, a.s.
  Ve dvou letech hlavní partner Společnosti pro MPS. Firma poskytla významný příspěvek na podporu činnosti.
 • Nadace rozvoje občanské společnosti Praha
  Celkem cca 250 tis. Kč v letech 1995 – 1997. Z prostředků nadace bylo pořízeno základní vybavení (počítač, tiskárna, fax, kopírka) a podílela se na hrazení nákladů prvních národních setkání a prvního roku projektu Pomozme jim žít a zemřít doma
 • Úřad vlády České republiky
  Z programu podpory nestátních neziskových organizací obdržela Společnost pro MPS v letech 2009–2013 cca 70–90 tis. Kč.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Společnost každoročně uspěla v grantovém řízení MPSV na přidělení prostředků na podporu dětí s postižením. Z těchto prostředků hradíme část nákladů projektu Pomozme jim žít a zemřít doma a náklady spojů pro Linku pomoci. MPSV stanovilo pravidlo nejvíce 70% dotování jednotlivých akcí, ostatní náklady musí být hrazeny z prostředků donátorů. Od roku 2007 podpora není k dispozici program podpory.
 • Ministerstvo zdravotnictví
  Ministerstvo poskytlo podporu na tisk brožur o mukopolysacharidose pro rodiny, lékaře a další zájemce a na vydání Zpravodajů Společnosti Část prostředků sloužila k úhradě části nákladů národního setkání rodin dětí nemocných MPS. Od roku 2008 není k dispozici program podpory.
 • ŠKODA AUTO, automobilová a.s. Mladá Boleslav
  Firma zapůjčila osobní automobil Škoda Felicia Combi k využití pro potřeby společnosti v letech 1996-1999.
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
  Výbor přispěl na pořádání národních setkání rodin dětí nemocných mukopolysacharidosou. Zejména na X. Národní setkání v roce 2005.
 • Konto Bariéry – Čs. nadace Charty 77
  Z prostředků konta bariéry byla hrazena část nákladů I. setkání rodin dětí nemocných mukopolysacharidosou. Konto bariéry poskytlo za dobu trvání Společnosti individuální podporu pěti rodinám s dítětem nemocným MPs
 • Česká Televize
  Pod vedením již zesnulého režiséra, pana Jana Bonaventury, věnovala Společnosti jeden z Adventních koncertů ČR v roce 1998.

Nadace ČEZ, Shire Czech, s.r.o., Genzyme Czech, s.r.o. Český Telecom, a.s., TRW Autoelektronika, s.r.o., Quadtrans CZ, s.r.o., nadace PRO FUTURO, LINDE, s.r.o., nakladatelství právnické literatury, Marie Nieslaníková, Jiří Šteigl, Pavel Vacek, Jiří Strašík, Barbora Zemanová, Petra Holemářová, Bárbora a Miloslav Slabovi, manželé Masnicovi, Silvie Bezděková, Jan Frohlich, Jana Byrtusová, Martin Hrubý, Michaela Matýsková,Dr. Veronika Opletalová, Dr. Marie Brabcová, Zdeněk Pospíšil, Dagmar Lišková, Zdeňka Nováková, Vladimír Dvořák, Olga Špejtková, Irena Pasečná, Václav Klaus, Miroslava Kníchalová, Radka Štiplová, Zdena Suchomelová, Hana Sušerová, Rodina Chudobova, Renata Povolná, R. Štěpničková, Jana Hrstková, pí Weinlichová, Radmila Kovářová, Marta Grundlochová, Petra Vysluchová, Edita Macháčková, Libuše Hainová, Dr. Jana Stavová, RI-ZOPS Olomouc Economic servis Olomouc, Kodak expres Olomouc, Fortex, v.o.s. Moravský Beroun, JÁGR TEAM, fa Kant Olomouc, pí Horáková, pí Kolaříková, Josef Makuch, Jaroslav Navrátil, pí Kalinová, pí Plešmídová, pí Dolejšová, pí Jedličková, Anna Machová, Jan Hrdý, Zbyněk Losenický, Marie Kučerová, Jaroslava Smrhová, Michael Kočař, rodina Stejskalova, Aleš Kempný, Eva Kučerová, Milan Valenta, Ri-ZOPS, s.r.o. Olomouc, Mostecká Uhelná společnost, ČS stavební spořitelna, Assi Domän, s.r.o. ČR, Společnost Zálesí, s.r.o. Luhačovice, Jaromír Doležal. Pavlína Baslerová Janusz Szabela, Jan Roučka, Martin Batěk, Nadace Člověk člověku, Jan Roučka, Jan Michalík, Otakar Klepárník, Věra Benešová, Nadace O2, Industry Control, Quadtrans, s.r.o., Nadace Adra, Dana Dušková, Manželé Pokorní, Nadace ADRA, Petr Růžička, Nadace rozvoje občanské společnosti, Otakar Klepárník, Spojené Kartáčovny, GE Money Bank, Haida, s.r.o., Libor Ulrich, Zbyněk Ulrich, Martina Riedelová, Martina Tretterová, Silvie Bezděková, Martin Záveský, Jiří Syka, Monika Hanusová, Retos, Varnsdorf, Rodina Nieslanikova, Brigita Masaříková, manželé Koneční, Martin Řeháček, Rodinný pivovar Bernard, Vendys, s.r.o., Markéta Syrová, Jan Volek, Petra Tomalová, Martin Škurek, Pavlína Dupalová, Ivana Lechová