Fondy EHP

Cílem projektu je zvýšení profesionalizace, kvality a rozsahu činnosti pacientské organizace. Ta byla založena již v roce 1994 a patří v oblasti vzácných onemocnění mezi nejdéle působící ve prospěch cílové skupiny – pacientů (děti a mladí dospělí) s mukopolysacharidosou a obdobnými metabolickými onemocněními. Mukopolysacharidosa zůstává nadále kauzálně nevyléčitelná a ve většině případů i smrtelná nemoc. Z toho vyplývají specifika a složitost působení pacientské organizace. Projekt zajistí zvýšení úrovně řídících, personálních a komunikačních kompetencí organizace. Jeho realizace povede k vyšší efektivitě činností, které již dříve byly vykonávány (většinou na dobrovolnické bázi). Aktivity projektu jsou zaměřeny na zlepšení a rozvoj těchto oblastí: vnitřní řízení a management organizace, vzdělávání a komunikace s cílovou skupinou, advokační činnost v komunitách i na centrální úrovni, profesionální podpora cílové skupiny (nemocné děti a jejich rodiny).

Aktivity projektu:

1) Posílení personálního zajištění

2) Přímá podpora cílové skupiny (poradenství, sociálně právní podpora, síťování)

3) Vzdělávací aktivity k cílové skupině

4) Vzdělávací aktivity pracovníků

5) PR aktivity vůči laické i odborné veřejnosti

6) Informační materiály pro cílovou skupinu a lékaře (web, brožury)

Cílové skupiny projektu:

1) Děti nemocné mukopolysacharidosou, mannosidózou, syndromem Niemmann-Pick, neuronální ceroidlipofuscinózou a gangliosidosou

2) Rodiče a sourozenci nemocných dětí

3) Lékaři dětí, pracovníci v pomáhajících profesích

4) Další odborná i laická veřejnost – v případě zvyšování povědomí o onemocnění


Podpořeno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP

Kontakt


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc

E-mail: spmps@seznam.cz
Web: www.mukopoly.cz

Telefon


777 809 040
předseda společnosti
733 690 750
fundraisingová manažerka
776 313 200
poradna pro rodiny

Fakturační údaje


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
IČ: 619 85 112
Číslo účtu: 108 775 975/0300

Partnerství


Staňte se partnerem Společnosti pro mukopolysacharidosu, podpořte rodiny s nemocnými dětmi a darujte nemocným dětem příležitost žít a zemřít doma.


©  Společnost pro mukopolysacharidosu   |   admin