Syndrom Niemann-Pick

1 ze 110 000

dětí trpí syndromem


První dva typy onemocnění, které jsou označovány jako Niemann-Pickova choroba typ A (NPA) a typ B (NPB), jsou způsobeny poruchou funkce lysosomálního enzymu kyselé sfingomyelinázy. Niemann-Pickova nemoc typ C (NPC) je způsoben poruchou transportu cholesterolu a dalších lipidů přes lysosomální membránu. Niemann-Pickova nemoc (NPA a NPB) se vyskytuje se pamětnicky, incidence je cca 0.5-1 : 100 000. V případě NPC se uvádí celosvětová incidence 1 : 120 000 (v Portugalsku 1 : 45 000; v ČR asi 1 : 110 000).

NPA

Pro pacienty s NPA je obvyklý nástup obtíží již během prvních 6 měsíců života. Z neurologických příznaků NPA je typická hypotonie a svalová slabost.

Postižené děti umírají ve věku 1, 5 až 3 let, ale stoupá i počet pacientů, zejména z Německa a České republiky, s pozdně infantilním nebo juvenilním nástupem neurologických obtíží nebo dokonce dospělých pacientů s neurologickým postižením.

NPB

U pacientů s NPB bývá průběh onemocnění pomalejší. Mezi první příznaky v kojeneckém nebo batolecím věku patří splenomegalie nebo hepatosplenomegalie. Časté je pomalu progredující intersticiální postižení plic. U menších dětí je běžné neprospívání a později i zpomalení růstu. Klinické spektrum příznaků u pacientů s NPC je široké, nicméně s výjimkou časné infantilní formy je naprostá většina příznaků u pacientů od předškolního věku do dospělosti spojena s progredujícím postižením mozkových funkcí. U některých pacientů se progrese onemocnění objevuje až v dospívání či dospělosti.

NPC

Interstinciální plicní postižení způsobuje různé funkční omezení. Mezi nejčastější patří námahová dušnost a závislost na kyslíku. I u dětí s NPA bylo popsáno hromadění sfingomyelinu v plicích, což vede k různým intersticiálním plicním procesům, které se klinicky projevují jako časté respirační infekty. Plicní selhání může být i příčinou úmrtí. Typickým oftalmologickým nálezem u pacientů s NPC je supranukleární pohledová obrna ve vertikálním pohybu. U obou forem, NPC1 i NPC2, je to téměř konstantní a charakteristický znak, který je doprovázen úvodním zpomalením rychlosti vertikálního nystagmu. Později tyto změny limitují u pacienta schopnost číst anebo se orientovat a rozpoznávat okolí a sociální integraci.


Léčba

Léčba pacientů s NPA a NPB zahrnuje podpůrnou léčbu symptomů – aplikace transfuze trombocytárních náplavů při kritických trombocytopeniích, oxygenoterapie u plicních komplikací, zajištění adekvátní výživy a léčba hyperlipidemiky.

Byly provedeny transplantace hematopoietickými kmenovými buňkami kostní dřeně s různými výsledky. Úspěšná transplantace vedla ke korekci metabolického defektu, zlepšení krevního obrazu, redukci objemu jater i sleziny. Nicméně v případě neurologického postižení není popisováno zlepšení stavu. Proto je transplantace kostní dřeně nebo pupečníkové krve indikována u pacientů s NPB typem choroby. Kauzální terapie s využitím tzv. enzyme replacement therapy (ERT), při které by se pacientům aplikovala rekombinantní forma postiženého enzymu, je zatím ve fázi studií. Ve fázi výzkumu je taktéž genová terapie. Kauzální terapie není zatím dostupná ani u NPC.

Kontakt


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc

E-mail: spmps@seznam.cz
Web: www.mukopoly.cz

Telefon


777 809 040
předseda společnosti
733 690 750
fundraisingová manažerka
776 313 200
poradna pro rodiny

Fakturační údaje


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
IČ: 619 85 112
Číslo účtu: 108 775 975/0300

Partnerství


Staňte se partnerem Společnosti pro mukopolysacharidosu, podpořte rodiny s nemocnými dětmi a darujte nemocným dětem příležitost žít a zemřít doma.


©  Společnost pro mukopolysacharidosu   |   admin